watermark logo

برای نابودی یک ملت باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

33 بازدید
hamechi
0
دسته : گوناگون

برای نابودی یک ملت نیازی به لشگرکشی و حمله نظامی نیست ، باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

نمایش بیشتر
0 نظرات sort ترتیب براساس